Phòng ngừa đúng cách như thế nào?

#GalaxyA51 #CameraMacroChụpCậnCảnh #ĐầuTiênTrênSamsungGalaxy